HP, De Tijd
Volkskrant
Vrij Nederland
Knack
Le Soir
Radio 1 Belgium
Radio 1 Netherlands
NRC